Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: [email protected]
OIB: 99090311925

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

  1. Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2021./2022. po programima

     V A Ž N O


     OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2021./2022. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj sukladno čl. 17. citiranog Ugovora) u razdoblju od 05.07.2021. god. do najkasnije 13.07.2021. god. u Upravi Vrtića na adresi Kliška 4, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati. U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

    1. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjih vrtića i jaslica


    V A Ž N O    OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2021./2022. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 16.07.2021. god. Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Kliška 4, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem elektroničke pošte: [email protected] Roditelji - staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno Rješenje izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj sukladno čl. 17. citiranog Ugovora), u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 31.08.2021. god. u Upravu vrtića na adresi Kliška 4 u vremenu, od 08.00 do 13.00 sati.